• 1S.jpg

Nowe nasadzenia

W ubiegłam tygodniu gmina wykonała nowe nasadzenia na terenie boiska sportowego we wsi Stare Serby. Zadanie podyktowane było obowiązkiem nasadzenia nowych drzew w zamian  za wycinkę drzew suchych. Stanowi to formę zagwarantowania rekompensaty przyrodniczej  za usunięcie drzew.

20171012_143412
20171012_143441
20171012_143537