• 1S.jpg

"Słowa mają moc, czyli o sztuce stawiania granic”

W dniu 20 października Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie zorganizował warsztaty dla rodziców z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych na temat prawidłowego wyznaczania dzieciom granic. Dzieci potrzebują zasad by czuć się w swoim środowisku wychowawczym bezpieczne i właściwie się rozwijać. Ważne jest, w jaki sposób formułujemy komunikaty i jak przekazujemy je dzieciom. Na autorytet u dziecka każdy musi zasłużyć.

Sposób, w jaki komunikujemy się z dzieckiem może sprawić, że będzie ono chętnie z nami współdziałało, albo przeciwnie wywoła w nim bunt i opór. To od nas zależy, czy nauczymy dzieci szacunku dla innych, czy jedynie przestrzegania granic ze strachu przed władzą drugiego człowieka. Warsztat był okazją do doskonalenia swoich umiejętności a także wzajemnej wymiany doświadczeń. Zajęcia odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu.