• 1S.jpg

Zaproszenie na XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszamy na XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Głogowie, która odbędzie się w dniu 14.11.2017 roku o godz. 15:15 w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9.

 

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

I. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;

II. Podjęcie uchwały w sprawie:

1. Zmiany Uchwały nr XXV/146/2016 Rady Gminy Głogów z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Głogów.

III. Zamknięcie obrad.