• 1S.jpg

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów

OBWIESZCZENIE


o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023”


OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Głogów działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023) informuje o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów”.
Konsultacje mają na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Głogów w sprawie projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głogów”.
Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023).
Konsultacje rozpoczynają się 16.11.2017 r. i trwają do 15.12.2017 r.
Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w formie:
1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag do . Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres urzędu: Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji jest udostępniona:
·         na stronie internetowej Urzędu Gminy Głogów http://www.gminaglogow.pl
·         w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów
Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.
Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.