• 1S.jpg

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz UCHWAŁY NR LIII/265/2018 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 28 marca 2018r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Głogów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Wójt Gminy Głogów podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Głogowie w wyborach do Rady Gminy Głogów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. .