• 1S.jpg

Szkolenie GOPS "Problem dopalaczy"

W dniu 21 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Głogowie, odbędzie się szkolenie dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników świetlic z zakresu profilaktyki. Dotyczyć ono będzie problemu dopalaczy. Jest to pierwsze z dwóch zaplanowanych spotkań. Drugie odbędzie się 26 października 2015r., dla nauczycieli i wychowawców ze szkół w Serbach i Wilkowie. Szkolenie finansowane jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.