• 1S.jpg

INFORMACJA O PROWADZONYM NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Nabór na stanowisko inspektora ds. oświaty i kadr:

W wyznaczonym terminie wpłynęło 16 ofert.  Po przeprowadzonej analizie załączonych dokumentów – 2 osoby zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy wyznaczono na dzień 4 stycznia 2019 r.