• 1S.jpg

Uwaga mieszkańcy Gminy Głogów

Uwaga mieszkańcy Gminy Głogów. Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego w dniu 19 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego, jednocześnie umożliwiający  upamiętnienie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.
Obszar: Gmina Głogów,
Termin: 19 stycznia 2019 roku, godzina 12.00
Sposób przekazania sygnału:  - 12.00 “ogłoszenie alarmu” modulowany dźwięk syren w okresie trzech minut.

Podstawa prawna: Paragraf 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 2013 r., poz.. 96).Z poważaniem:                                                                                                       Podpisał:


Ryszard Wójtowicz                                                                                                 Marta Vasicekinspektor ds. obronnych                                                                   Zastępca Wójta Gminy Głogów


                                                                                                                           ( Podpis na oryginale )