• 1S.jpg

STARE SERBY

Pierwsza wzmianka o Starych Serbach pochodzi z 1309 r.W Starych Serbach Prusacy utworzyli w 1870 roku obóz jeniecki dla Francuzów wziętych do niewoli podczas wojny w latach 1870-1871. Szacuje się, że przed II wojną światową w Starych Serbach mieszkało ponad 430 mieszkańców.
Wieś leży blisko drogi krajowej Głogów – Poznań, na prawym brzegu rzeki Odry.
Stare Serby posiadają trzy zabytkowe kapliczki i krzyż z przełomu XVIII i XIX wieku. We wsi działają zakłady produkcyjne. W 2008 r. wieś została skanalizowana.
Miejscem spotkań mieszkańców jest świetlica wiejska, przy której znajduje się plac zabaw.
Sołtysem wsi jest Katarzyna Lalak, zaś radnymi reprezentującym miejscowość Stanisław Wardecki.