• 1S.jpg

TURÓW

Pierwsza wzmianka o Turowie pochodzi z 1334 r. Nazwa wsi pochodzi od tura (miejscowość hodowli wołów). Wieś Turów położona jest na obszarze malowniczych Wzgórz Dalkowskich. Przez miejscowość przebiega droga powiatowa łącząca powiat głogowski z polkowickim.
Dokoła wsi można napotkać piękne połacie lasu mieszanego, położone na licznych pagórkach.
W centrum wsi znajduje się krzyż. Turów posiada także stary, poniemiecki cmentarz, otoczony bogatym drzewostanem (głównie klonami). Mieszkańcy wsi biorą czynny udział w organizowaniu licznych imprez i spotkań integracyjnych. Miejscem spotkań jest świetlica, a także trawiaste boisko piłkarskie z umiejscowionym obok placem zabaw i grillem. W miejscowości znajduje się ujęcie wody.
Sołtysem wsi Turów jest Mieczysława Demeszuk, natomiast w Radzie Gminy Głogów miejscowość reprezentuje Renata Demeszuk.