• 1S.jpg

ZABORNIA

Zabornia jest sołectwem położonym niedaleko rzeki Odry. Zabornia to wieś położona przy terenach leśnych bogatych w zwierzynę oraz grzyby. Na rozlewiskach Odry można spotkać wiele odmian ptactwa. Przebiega tędy ścieżka rowerowa z Głogowa w kierunku Chobieni. We wsi zachował się liczny drzewostan drzew iglastych i liściastych.
W miejscowości znajdują się piękny witacz, plac zabaw oraz świetlica będąca miejscem spotkań mieszkańców. W pobliżu Zaborni na skraju lasu stoi wiata koła łowieckiego, w której można wypocząć przy grillu. W lesie można podziwiać rzadkie okazy drzew i krzewów.
Sołtysem wsi jest Jan Kałużny, a w Radzie Gminy Głogów miejscowość reprezentuje Jarosław Gniewosz.