• 1S.jpg

Usługi sprzętowe wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Głogów w 2016 roku

Wójt Gminy Głogów ZAPRASZAdo złożenia oferty na zadanie pn.: Usługi sprzętowe wraz z obsługą operatorską na potrzeby Gminy Głogów w 2016 roku. Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych