• 1S.jpg

Unieważnienie postępowania "Organizacja kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów 2017"

Uprzejmie informujemy, że w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert na Organizację kolonii letnich dla dzieci z terenu Gminy Głogów w 2017r., Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W załączeniu podajemy informację z otwarcia ofert.  

 

 .

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o złożonych ofertach Kolonie 2017.pdf)Informacja Wykonawcy Kolonie 2017[Informacja Wykonawcy Kolonie 2017]212 kB