• 1S.jpg

Zebrania wiejskie

W minionym tygodniu Wójt Gminy Głogów Joanna Gniewosz wraz z kadrą kierowniczą Urzędu Gminy uczestniczyła w zebraniach wiejskich w miejscowościach: Bytnik, Przedmoście, Turów i Ruszowice. Zebrania miały charakter sprawozdawczy.
Sołtysi poszczególnych miejscowości złożyli sprawozdania z działalności Rad Sołeckich za rok 2016.


 

 

 Zebranie w Przedmościu

      

Zebranie Ruszowice

 

Zebranie w Turowie

 

Zebranie w Bytniku