• 1S.jpg

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów

Informujemy, że w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” Gmina Głogów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów” w 2017 roku w kwocie 26.334,19 zł. Łączna wartość zadania wyniesie około 31.000,00 zł.

 

 

Wobec powyższego, będzie możliwe sfinansowanie mieszkańcom naszej gminy (Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2017 r.) usługi usuwania wyrobów zawierających azbest, polegającej na: 1) demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku, 2) usuwaniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesji wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W ramach powyższego zadania planuje się usunąć ok. 50,00 MG wyrobów zawierających azbest.