• 1S.jpg

Ulica Tęczowa w Ruszowicach oddana do użytku

02. sierpnia 2017 roku Starosta Głogowski - Pan Jarosław Dudkowiak wraz z członkami Zarządu Powiatu Głogowskiego - Panem Jeremim Hołownią i Panem Wojciechem Boreckim wraz z Wójtem Gminy Głogów Panią Joanną Gniewosz oddał oficjalnie do użytku przebudowany odcinek ulicy Tęczowej w Ruszowicach.  Powiat Głogowski otrzymał na realizację zadania dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek o przyznanie środków finansowych został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w marcu 2016 roku. Inwestycja została zrealizowana w porozumieniu z Gminą Głogów oraz przy współudziale finansowym Gminy.

Zakres robót przebudowy drogi powiatowej nr 1015D obejmował przebudowę jezdni, chodników i zjazdów do posesji, wykonanie elementów zieleni i oznakowania drogowego. Przebudowano odcinek drogi o długości 933 mb. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ulicy Mickiewicza 63. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 499 135,29 zł brutto. Wkład finansowy Gminy Głogów wyniósł 290 000,00 zł brutto. Środki z PROW 2014-2020 - 816 015,00 zł.

Dodatkowo Gmina Głogów w ramach porozumienia z Powiatem Głogowskim zobowiązała się wykonać dwie drogi dojazdowe do posesji zlokalizowanych przy ulicy Tęczowej w Ruszowicach. Droga dojazdowa do posesji zlokalizowanych przy ulicy Tęczowej 18, 20, 22 - zakończono przebudowę. Koszt inwestycji to blisko 53 000 zł brutto. Zadanie wykonywało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie przy ulicy Mickiewicza 63. Trwają prace przy przebudowie drugiej drogi dojazdowej do posesji zlokalizowanej przy ulicy Tęczowej 2. Koszt prowadzonych robót to blisko 44 000,00 zł brutto. Przebudowę obu dróg Gmina Głogów realizuje z środków własnych.