• 1S.jpg

Zajęcia z mieszkańcami w Gminie Głogów

Ochotnicza Straż Pożarna w Przedmościu pozyskała sprzęt który będzie służył do zajęć pokazów warsztatów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożeń . Torba medyczna, zestaw fantomów defibrylator AED to narzędzia które będą wykorzystywane w projekcie ,,Nie boimy się udzielać pierwszej pomocy. Wspólnie Nauczymy się ratować” który będzie realizowany we wszystkich miejscowościach gminy, placówkach szkolnych aż do grudnia 2017.

Strażacy z Przedmościa i Ruszowic wspólnie z instruktorem będą spotykać się z mieszkańcami i prowadzić warsztaty szkoleniowe, symulacje zdarzeń oraz pokazy mające na celu uświadomienie potrzeby udzielania pierwszej pomocy, przełamanie lęku, sposoby rozpoznawania stanu zagrożenia życia czy sposoby alarmowania służb, podniesienie poziomu wiedzy w temacie udzielania pierwszej pomocy jak również spotkania mają służyć samej integracji mieszkańców oraz pewnej formy spędzenia czasu wolnego. Strażacy z Przedmościa i Ruszowic przewidują że uda się metodą spotkań cyklicznych ciekawym programem zajęć przeprowadzić spotkania dla minimum 200 osób terenu Gminy co znacznie przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa w tym zakresie. Rekrutacja do zajęć odbywa się na bieżąco. Pozyskany sprzęt został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ośrodek Działaj Lokalnie w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” a także ze środków OSP. Współpartnerami w realizacji projektu jest Jednostka OSP KSRG Ruszowice oraz Gmina Głogów a także Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu.

20400976_1754819108150930_701423434_n (1)
20401330_1754819078150933_1984519951_n
20403354_1754818944817613_286952726_n
20427979_1754818561484318_1850283674_n