• 1S.jpg

Aktualności

XI Sesja Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na XI Sesję  Rady Gminy w Głogowie zwołaną w trybie nadzwyczajnym,  która odbędzie się w dniu 28.09.2015 roku o godz. 15:00
w Urzędzie Gminy w Głogowie przy ul. Słodowej 6a, pok. nr 9

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów;
  • zmian budżetu Gminy Głogów na 2015 rok;
  • nadania nazwy ulicy w miejscowości Klucze;
  • ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głogów.
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

3. Informacja Wójta o realizacji zadań gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski, interpelacje, dyskusja

                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                             Sylwester Barnaś

Załączniki:
Pobierz plik (zaproszenie XI sesja.pdf)zaproszenie XI sesja.pdf[ ]286 kB