• 1S.jpg

Aktualności

Nauka pływania

Rozpoczął się kolejny projekt nauki pływania realizowany przez Gminę Głogów finansowany z darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź. Projekt nauki pływania polega na uczestnictwie dwa razy w miesiącu w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną w okresie od września 2017 do czerwca 2018 r. Projekt jest kierowany do dzieci – uczniów klas I – VII szkół podstawowych i sześciolatków z terenu Gminy Głogów, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.
Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w wielu naukowych publikacjach. Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań.
Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że młodzież chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć sportowych.
Zajęcia w ramach projektu nauki pływania były już realizowane w poprzedni roku szkolnym i przyniosły wymierny efekt. Wśród uczestników każdy oswoił się z wodą, poznał zasady bezpiecznego zachowania w wodzie oraz pod okiem wykwalifikowanych instruktorów mógł rozpocząć naukę pływania podstawowymi stylami.
Pobyt dzieci na basenie będzie obejmował: 90 minut – w tym czasie 45 minut to nauka pływania, a drugie 45 minut to czas przeznaczony na oswajanie się z wodą poprzez zabawę. Dzieci będą doskonalić techniki pływania, a te, które wcześniej nie pływały, podejmą naukę.
Koszt realizacji projektu wyniesie – 106.596,00 zł. i weźmie w nim udział 405 dzieci.