• 1S.jpg

Aktualności

UWAGA MIESZKAŃCY

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jakie miały miejsce w dniu 05.10.2017r. prosimy o zgłaszanie zaistniałych szkód pod nr tel. 507 640 873 ( Urząd Gminy ).
W sprawach szkód wyrządzonych na mieniu prywatnym prosimy o kontakt pod nr tel. 501 795 688 ( GOPS )