• 1S.jpg

Odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa budynku Urzędu Gminy

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania do SIWZ, które zostały zadane przez jednego z Wykonawców do zadania pn.: Przebudowa budynku Urzędu Gminy:

Pytanie: Czy Zamawiający posiada przedmiary budowlane, sanitarne i elektryczne dla części II – Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń budynku użyteczności publicznej oraz budowie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – Etap II?
Czy Zamawiający może opublikować w/w na stronie postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający opublikował przedmiar budowlany dot. części 2 zadania. Znajduje się on pod pozycją nr 15. Przedmiar został dostosowany do rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiającego, stąd zostały usunięte zapisy dot. klimatyzacji.