W związku ze złym stanem nawierzchni dróg nieutwardzonych w poszczególnych wsiach (w szczególności bez nawierzchni betonowej czy asfaltowej), które po ostatnich ulewach jeszcze bardziej uległy dewastacji informuję, iż prace związane z zasypaniem dziur z wyrównaniem zostały zlecone. Dlatego zwracam się o cierpliwość i wyrozumiałość.