• 1S.jpg

Aktualności

KONKURS TRADYCYJNY SAD

Fundacja Banku Ochrony Środowiska w październiku 2017 r. uruchamia projekt edukacyjny pn. „Tradycyjny Sad”, we współpracy z Polską Akademią Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej oraz z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Adresatem są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. REJESTRACJA ZESPOŁÓW TRWA DO 15 LISTOPADA 2017 ROKU.

Projekt poświęcony jest restytucji sadów złożonych z tradycyjnych odmian jabłoni. Praktycznym działaniem dla zespołów szkolnych biorących udział w konkursie będzie promocja wiedzy nt. starych odmian drzew owocowych wśród środowiska szkolnego i lokalnego oraz założenie mini sadu na ogólnodostępnym społecznie terenie.
Może to być teren szkolny, parafialny lub należący do gminy np. fragment parku. Proponowane jest założenie mini sadu, ale uprawianego metodą ekologiczną- składającego się z co najmniej 5 drzew.Do udziału zgłaszają się zespoły konkursowe składające się z nauczyciela lub katechety i maksymalnie 10 uczniów.
Na portalu www.tradycyjnysad.pl są zamieszczone wszelkie materiały wspomagające wypełnienie zadań konkursowych, a także baza wiedzy w postaci unikalnego poradnika.
Pula nagród wynosi około 70 000 złotych.