• 1S.jpg

Aktualności

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Głogów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Głogów do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie spotkania z mieszkańcami, w dniu
24 października 2017 r. Spotkanie zostanie podzielony na II części:
·         godz. 17:00 – Otwarte spotkanie konsultacyjne;
·         godz17:30 – Warsztaty.
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu, ul. Szkolna 17, 67-210 Głogów
Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.
Udział w konsultacjach umożliwi Państwu realne włączenie się w proces rewitalizacji gminy, kreowania jej rozwoju oraz wspólnej przyszłości!