• 1S.jpg

Aktualności

Ostrzeżenie nr 82

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie nr 46
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 19.10.2017 do godz. 10:00 dnia 20.10.2017
Przebieg: w wielu miejscach na Nizinie śląskiej oraz w kotlinach i dolinach górskich prognozuje się mgłę ograniczającą widoczność do 100 m.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak