• 1S.jpg

Sesja z dnia 26 października 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XLV_235_2017.pdf)XLV_235_2017.pdf[w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok]6067 kB
Pobierz plik (XLV_236_2017.pdf)XLV_236_2017.pdf[w sprawie uchwalenie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Głogów]498 kB