• 1S.jpg

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z unieważnieniem postępowania dot. zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Głogów część I: Przedmoście, część II: Ruszowice, część III: Serby, część IV: Wilków

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt . 4 i 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Gmina Głogów unieważnia postępowanie dot. zadania pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Głogów część I: Przedmoście, część II: Ruszowice, część III: Serby, część IV: Wilków.