• 1S.jpg

Aktualności

„Ojcowie w zakładzie karnym” zajęcia korekcyjno- edukacyjne

"Ojcem zostać łatwo, znacznie trudniej nim być." - Ernst Busch W ramach współpracy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie z Zakładem Karnym w Głogowie w okresie od 22.08.2017r. do 14.11.2017r. realizowany był program warsztatów dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Założone cele ukierunkowane były zarówno na ograniczanie skali zjawiska przemocy jak i przywrócenie prawidłowych funkcji rodzicielskich ojców, którzy po opuszczeniu zakładu karnego planują powrót do rodziny. Ojcowie uczestniczący w zajęciach poznali praktyczne metody budowania bliskich relacji z dziećmi a także mieli okazję do refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych.