• 1S.jpg

Sesja z dnia 27 listopada 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XLVII_238_2017.pdf)XLVII_238_2017.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028]7032 kB
Pobierz plik (XLVII_239_2017.pdf)XLVII_239_2017.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok]4532 kB
Pobierz plik (XLVII_240_2017 UCHWAŁA.pdf)XLVII_240_2017 UCHWAŁA.pdf[W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Serbach, w którego skład wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serbach oraz Gimnazjum Gminne w Serbach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Serbach ]367 kB
Pobierz plik (XLVII_241_2017 UCHWAŁA.pdf)XLVII_241_2017 UCHWAŁA.pdf[W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przedmościu, w którego skład wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przedmościu oraz Gimnazjum Gminne w Przedmościu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Przedmośc]365 kB
Pobierz plik (XLVII_242_2017 UCHWAŁA.pdf)XLVII_242_2017 UCHWAŁA.pdf[W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wilkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wilkowie ]288 kB
Pobierz plik (XLVII_243_2017.pdf)XLVII_243_2017.pdf[W sprawie zmiany Uchwały nr XXV/142/2016 Rady Gminy Głogów w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburz]673 kB
Pobierz plik (XLVII_244_2017.pdf)XLVII_244_2017.pdf[W sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok]381 kB
Pobierz plik (XLVII_245_2017.pdf)XLVII_245_2017.pdf[W sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas określony do trzech lat działki nr 500/7 położonej w Grodźcu Małym]453 kB
Pobierz plik (XLVII_246_2017.pdf)XLVII_246_2017.pdf[W sprawie wprowadzenia „Rocznego programu współpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok]2115 kB