• 1S.jpg

Aktualności

Konserwacja przydrożnego rowu przy ulicy Kościelnej w miejscowości Serby

Dnia 13 października Gmina Głogów zleciła firmie Konserwacja i Renowacja Urządzeń Melioracyjnych s.c. Matusiak Czesław i Kaniuczok Piotr, ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin wykonanie konserwacji rowu przydrożnego przy ulicy Kościelnej w miejscowości Serby.
Do zadań Wykonawcy należało:
- wykoszenie porostów;
- odmulenie dna;
- oczyszczenie przepustów;
- wywiezienie nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
W czasie odbioru końcowego, który odbył się dnia 30 listopada 2017 r. stwierdzono, że prace zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z zamówieniem.
uk_15_12
uk_15_12_1
uk_15_12_2