Urząd Gminy Głogów informuje, że konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu pozostaje bez rozstrzygnięcia z uwagi na brak ofert.