• 1S.jpg

Aktualności

Konserwacja przydrożnego rowu Gr-2 w miejscowości Grodziec Mały

Dnia 20 października Gmina Głogów zleciła firmie Konserwacja i Renowacja Urządzeń Melioracyjnych s.c. Matusiak Czesław i Kaniuczok Piotr, ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin wykonanie konserwacji rowu Gr-2 w miejscowości Grodziec Mały.
Do zadań Wykonawcy należało:
- wykoszenie porostów;
- odmulenie dna;
- oczyszczenie przepustów;
- rozplantowanie urobku poza skarpami rowu.
W czasie odbioru końcowego, który odbył się dnia 30 listopada 2017 r. stwierdzono, że prace zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z zamówieniem.
r_gm_1
r_gm_2