• 1S.jpg

Aktualności

Upadek to nie przypadek - KRUS

Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. W okresie zimowym większość prac wykonuje się na terenie obejścia. Z danych statystycznych KRUS wynika, iż corocznie połowa wypadków podczas prac w gospodarstwach rolnych spowodowana jest upadkami. Od 2013r. prowadzona jest kampania pod hasłem „Upadek to nie przypadek” mająca na celu zapobieganie upadkom.

Najczęstszymi przyczynami upadków w sezonie jesienno-zimowym są :
  • zły stan nawierzchni podwórzy tj. grząskość, śliskość, zły stan ciągów komunikacyjnych
    np. zaśnieżenie, oblodzenie;
  • brak obuwia roboczego lub zabrudzonego czy wyeksploatowanego.
W celu zmniejszenia ryzyka upadku należy:
·         zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, tj. usuwanie wszelkich przeszkód, nierówności terenu;
·         wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię podwórza;
·         zadbać o właściwe odprowadzenie wody opadowej;
·         w okresie zimowym na bieżąco oczyszczać trakty komunikacyjne i zabezpieczać powierzchnie
np. posypywać solą, piaskiem;
·         w godzinach wieczornych stosować odpowiednie oświetlenie posesji;
·         zabezpieczać przed oblodzeniem schody prowadzące na strych budynków gospodarczych w okresie wzmożonych przymrozków (stopnice powinny być wykonane z materiałów odpornych na niskie temperatury);
·         dostosować obuwie do panujących warunków atmosferycznych np. przylegające do kostki, o podeszwie protektorowanej.
Więcej informacji znajdziecie Państwo w broszurze i ulotce „Upadek to nie przypadek", które dostępne
są w  jednostkach organizacyjnych Kasy.