• 1S.jpg

Aktualności

Konserwacja przydrożnego rowu przy ulicy Kremowej w miejscowości Ruszowice

Dnia 27 listopada Gmina Głogów zleciła firmie Konserwacja i Renowacja Urządzeń Melioracyjnych s.c. Matusiak Czesław i Kaniuczok Piotr, ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin wykonanie konserwacji przydrożnego rowu w miejscowości Ruszowice. Do zadań Wykonawcy należało: - wykoszenie porostów; - odmulenie dna; - oczyszczenie przepustów; - rozplantowanie urobku poza skarpami rowu. W czasie odbioru końcowego, który odbył się dnia 19 grudnia 2017 r. stwierdzono, że prace zostały wykonane z należytą starannością i zgodnie z zamówieniem.
.

1_r_r
2_r_r
3_r_r