• 1S.jpg

Sesja z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XLIX_249_2017.pdf)XLIX_249_2017.pdf[ W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów na lata 2017-2028]6943 kB
Pobierz plik (XLIX_250_2017.pdf)XLIX_250_2017.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2017 rok]8373 kB
Pobierz plik (XLIX_251_2017.pdf)XLIX_251_2017.pdf[W sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego]817 kB
Pobierz plik (XLIX_252_2017.pdf)XLIX_252_2017.pdf[W sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogów na 2018 r.]5762 kB
Pobierz plik (XLIX_253_2017.pdf)XLIX_253_2017.pdf[W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Gminy Głogów]1513 kB
Pobierz plik (XLIX_254_2017.pdf)XLIX_254_2017.pdf[W sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie]1760 kB