• 1S.jpg

Aktualności

SPRAWOZDANIE z dn. 24.01.2018 r.

ze zgłoszeń osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie : wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów.

  1. Przedmiot konsultacji
Pracownik właściwego merytorycznie referatu Urzędu Gminy Głogów, tj. Referatu Organizacyjnego przygotował zapytanie dotyczące udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów


Podmioty uprawnione do udziału w komisji konkursowej

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby wskazane przez organizację pozarządową prowadzącą działalność na terenie Gminy Głogów, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie. Kandydaci muszą też korzystać z pełni praw publicznych oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,   a także przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności. 

2.      Termin konsultacji

Konsultacje odbywały się w terminie od 16 stycznia 2018 r. do 23 stycznia 2018 r.

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadzono poprzez opublikowanie zapytania na stronie internetowej Urzędu Gminy Głogów: www.ugglogow.com.pl.

3.      Podsumowanie konsultacji


Zgłoszenia do pracy w komisji konkursowej należało składać w formie pisemnej bezpośrednio na adres e-mail pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub    w siedzibie Urzędu Gminy Głogów, ul. Słodowa 6a, pok. 6. W terminie ustalonym w ogłoszeniu nie zgłoszono osób wskazanych przez organizacje lub podmioty z art. 3 ust. 3. W związku z tym prace komisji konkursowej zostaną przeprowadzone bez udziału organizacji lub podmiotów z art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Załączniki:
Pobierz plik (sprawozdanie z dnia 24.01.2018.pdf)sprawozdanie z dnia 24.01.2018.pdf[ ]467 kB