Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu