• 1S.jpg

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu