• 1S.jpg

Informacja z postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i środków unijnych

Urząd Gminy Głogów informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i środków unijnych spośród 4 ofert, wybrano 2 , które w największym stopniu spełniają wymagania konkursu. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, która jest kolejnym etapem postępowania. Wybrani kandydaci zostali powiadomieni o terminie  i miejscu II etapu konkursu.