• 1S.jpg

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i środków unijnych

Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i środków unijnych