• 1S.jpg

Konkurs na stanowisko inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

Informujemy, że w wyznaczonym terminie konkursu na stanowisko  inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej wpłynęły 3 oferty. Wszyscy kandydaci spełniają wymagania niezbędne wskazane w konkursie. Kolejnym etapem postępowania będzie rozmowa kwalifikacyjna, która planowana jest na dzień 26.02.2018 r.. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy.