• 1S.jpg

Aktualności

Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Głogów z dnia 21 lutego 2018 r.

W sprawie udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniana kultury fizycznej i sportu w 2018 roku na terenie Gminy Głogów.

.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C25318022117340.pdf)SKMBT_C25318022117340.pdf[ ]533 kB