Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej