• 1S.jpg

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

  Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej