• 1S.jpg

Aktualności

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

21 lutego 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Serbach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach startowali uczniowie szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna ze szkół w Serbach, Przedmościu i Wilkowa.
Organizowany od kilku lat turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii przeciwpożarowych tradycji ruchu strażackiego.
Turniej składał się z części pisemnej, a wiedza uczestników oceniana była przez komisję gminną, której przewodniczył Sebastian Siniawa – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Głogowie
Najlepszym w I grupie wiekowej (klasy IV –VI szkół podstawowych) okazał się Mateusz Jasik ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie
II miejsce w tej kategorii zajął Dominik Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej w Serbach.
III miejsce zajęła Malwina Fras ze Szkoły Podstawowej w Serbach.
W II grupie wiekowej (klasa VII podstawówki i gimnazjum), najlepszą wiedzą pożarniczą wykazała się Amelia Zalewska ze Szkoły Podstawowej w Przedmościu
II miejsce w tej kategorii zajął Jakub Rejniak ze Szkoły Podstawowej w Przedmościu
III miejsce zajął Radosław Świercz ze Szkoły Podstawowej w Serbach.
Zwycięzcy obu kategorii otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Joannę Gniewosz, a także awans do eliminacji powiatowych Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Dla uczestników konkursu przygotowany został słodki poczęstunek a strażacy z OSP Serby przygotowali pokaz sprzętu strażackiego.
Komitetem organizacyjnym eliminacji była Ochotnicza Straż Pożarna w Serbach.
Obraz 005
Obraz 013
Obraz 015
Obraz 016
Obraz 051
Obraz 075
Obraz 082
Obraz 096
Obraz 102