• 1S.jpg

Aktualności

Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dniu 23 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Głogów odbyło się szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.: ,,Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zagadnienia prawne w szczególności rola Komisji wynikająca z nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które trwało 6 godzin szkoleniowych.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji, prelegentem szkolenia był Marek Mudant - Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie – Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W szkoleniu uczestniczyli: członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Gminie Wiejskiej Głogów oraz członkowie GKRPA z Pęcławia, Żukowic, Grębocic i Gaworzyc.
Szkolenie finansowane było przez poszczególne gminy, natomiast salę szkoleniową zapewniła Gmina Wiejska Głogów.
Celem szkolenia było przedstawienie i omówienie zamian w ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
DSC_0861
DSC_0862
DSC_0863
DSC_0865