• 1S.jpg

Aktualności

UWAGA przebudowa wiaduktu Grodziec Mały

Wójt Gminy Głogów informuje, iż w dniu 28 lutego bieżącego roku wpłynęła informacja  z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, że w okresie od 6 marca do 31 sierpnia 2018 r.  na obiekcie mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 321 w km 32+830 w m. Grodziec Mały wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacja ruchu. Przedmiotowy obiekt będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego i pieszego. W związku z powyższym DSDiK we Wrocławiu wprowadzi oznakowanie informujące o zamknięciu drogi oraz wyznaczy trasę objazdu.
W związku z realizowaną inwestycją proszę o cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców Gminy Głogów, szczególnie mieszkańców miejscowości Grodziec Mały. Z pewnością przebudowany wiadukt przyczyni się do poprawy ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa mieszkańców.