• 1S.jpg

Informacja o wyborze oferty na przygotowanie paczek żywnościowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na ,,Przygotowanie paczek żywnościowych podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie w miesiącu marcu 2018 r.” wpłynęły 2 oferty wybrana została najkorzystniejsza cenowo oferta   tj. ,,Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, ul. Elektryczna 9, 67-200 Głogów.
Jednocześnie dziękuje za złożenie ofert.
                                                                                                         
                            Kierownik GOPS Głogów
                                     Danuta Sadowska