• 1S.jpg

Aktualności

Upadek to nie przypadek

 

 upadek nie

Rolniku - upadek to nie przypadek!

Pod hasłem "Upadek to nie przypadek" Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi akcję prewencyjną, której celem jest zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rolnych. Ponad połowę wszystkich odnotowanych w KRUS wypadków stanowią upadki, do których najczęściej dochodzi w obrębie posesji rolnika.


Najczęstszymi przyczynami upadków są :

·        zły stan nawierzchni podwórzy tj. grząskość, śliskość, zły stan ciągów komunikacyjnych 
np. zaśnieżenie, oblodzenie,


·        używanie nieodpowiedniego obuwia,

·        niedostosowanie drabin i podestów do pracy na wysokości,

·        nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych,

·        bałagan w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych.W celu zmniejszenia ryzyka upadku należy:

·        zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, tj. usuwać wszelkie przeszkody i nierówności terenu,

·        wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię podwórza,

·        używać odpowiednich atestowanych drabin,

·        w okresie zimowym na bieżąco oczyszczać trakty komunikacyjne i zabezpieczać powierzchnie np. posypywać solą, piaskiem,

·        w godzinach wieczornych stosować odpowiednie oświetlenie posesji,

·        dostosować obuwie do panujących warunków atmosferycznych np. przylegające do kostki, z protektorowaną podeszwą.


Informacje o szkoleniach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez KRUS znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl, (zakładka ‘wydarzenia prewencyjne’) oraz w placówkach KRUS – zapraszamy.

                                                                                                                                                                Sporządziła: Alicja Fic –inspektor KRUS PT Polkowice