• 1S.jpg

Aktualności

Dotacja na usunięcie azbestu 2018 r.

 
11776 
 
 

Dotacja na usunięcie azbestu

Wójt Gminy Głogów z przyjemnością informuje o zakwalifikowaniu wniosku na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów” do dofinansowania udzielonego w drodze konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i wyniesie 13 tysięcy złotych. Pozostała kwota poniesiona będzie z budżetu gminu.

W roku bieżącym zadaniem polegającym na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest objętych będzie 15 nieruchomości z terenu gminy. Z przedmiotowych posesji zostanie odebrane i poddane unieszkodliwieniu oko 22 Mg odpadów zawierających azbest.

Kolejnym krokiem w celu realizacji zadania będzie wyłonienie wykonawcy po uprzednim przeprowadzeniu procedery o udzielenie zamówienia.