• 1S.jpg

Aktualności

Fundusze zewnętrzne na poprawę jakości środowiska

Fundusze zewnętrzne na poprawę jakości środowiska

         Gmina Głogów w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców możliwością uzyskania wsparcia finansowego na wymianę kotłów grzewczych, bieżąco monitoruje ogłaszane programy dotacyjne. Na dzień dzisiejszy ogłoszone są dwa programy poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, pyłów oraz innych zanieczyszczeń. Pierwszy przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu., a drugi program dotyczy pozyskania dotacji z funduszy norweskich. WFOŚ i GW dofinansowuje program : „Ograniczanie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego „- wsparcie finansowe polega na udzieleniu pożyczki dla Gminy w wysokości 50 proc poniesionych wydatków realizowanej inwestycji, która jest prowadzona w indywidualnych gospodarstwach domowych, przy założeniu, że drugie 50 proc ponosi mieszkaniec . Pożyczka jest udzielana dla minimum 10 gospodarstw domowych w danym obszarze dofinansowania ( tj.: w danej wsi), celem wymiany starych kotłów na niskoemisyjne. Udzielona przez WFOŚ i GW pożyczka może zostać umorzona ,jednak po spłacie  przez Gminę 25% udzielonego kapitału pożyczki oraz spłacie odsetek umarzanego kapitału pożyczki. Dofinansowanie na obszarze naszej gminy, nie jest tak korzystne jak dla Gmin z terenów uzdrowiskowych, gdzie dofinansowanie dla mieszkańców tych obszarów wynosi 70 %.

          Dofinansowanie w ramach  drugiego programu „ Dotacja norweska” obowiązuje od 15-02-2018 r. do 31-05-2018 r. polega na preferencyjnym finansowaniu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Dotacja jest programem indywidualnym, każdy zainteresowany mieszkaniec wypełnia odpowiedni wniosek on-line ( wniosek należy złożyć do 31-05-2018 r), a inwestycja może przebiegać do końca 2018 r.), gdzie na dofinansowanie swojej inwestycji może uzyskać wsparcie 5000 zł  w przypadku instalacji fotowoltaicznych  od 3 kWp do 6kWp oraz 6000 zł w przypadku instalacji fotowoltaicznych od 6 do 40 kWp, zakup i montaż pomp ciepła co+cwu+chłodzenie 5000 zł, zakup i montaż pomp ciepła tylko cwu 1000 zł oraz dodatkowo  5000 zł na system magazynowania w technologii litowo-jonowej- więcej informacji na stronie pod adresem: solsumhttps://solsum.pl/finansowanie/dotacja_norweska/