• 1S.jpg

Sesja z dnia 28 marca 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (LIII_263_2018.pdf)LIII_263_2018.pdf[W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5718 kB
Pobierz plik (LIII_264_2018.pdf)LIII_264_2018.pdf[W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2018 rok]4432 kB
Pobierz plik (LIII_265_2018.pdf)LIII_265_2018.pdf[W sprawie podziału Gminy Głogów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu]890 kB
Pobierz plik (LIII_266_2018.pdf)LIII_266_2018.pdf[W sprawie podziału Gminy Głogów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granice u numerów oraz wyznaczenie siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych]515 kB
Pobierz plik (LIII_267_2018.pdf)LIII_267_2018.pdf[W sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki o numerze ewidencyjnym gruntu 68/3 w miejscowości Krzekotów]468 kB
Pobierz plik (LIII_268_2018.pdf)LIII_268_2018.pdf[W sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy części działki o numerze ewidencyjnym gruntu 51/1 w miejscowości Borek, obręb Borek-Zabornia]582 kB
Pobierz plik (LIII_269_2018.pdf)LIII_269_2018.pdf[W sprawie zawarcia umowy użyczenia]448 kB
Pobierz plik (LIII_270_2018.pdf)LIII_270_2018.pdf[W sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego]437 kB
Pobierz plik (LIII_271_2018.pdf)LIII_271_2018.pdf[W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2018 roku ]2326 kB